Interneto puslapio peržiūrų skaičius

2012 m. kovo 30 d., penktadienis

Įrašas #80

Šią vasarą savo senelių žemėj noriu Vudstoko. Tokio globalaus ir išpildyto. Tokio, kur galėtų groti visi, išlindę iš rūsių ar garažų. Tokio, kur žmonės kalbėtųsi, kur būtų tiesioginis bendravimas ir dalijimasis. Toks, kad velniop nueitų visos gerų žmonių depresijos bei vienišumas.
Tai būtų vieta, kur galėtum atrasti sau artimų sielų, o išvažiavus liktų tie žmonės aplink, tik pažirtų virur po svietą. Miesto gatvėj susitikę nieks nepamirštų nusišypsoti ir pasiteirauti, kaip sekasi. 
Tada bankrutuotų psichoterapeutai ir antidepresantų pramonė. Nes nėra geresnių vaistų kaip bendravimas ir vienas kito supratimas.
Savaime suprantama, būtų didelis laužas, kad galėtum sušilti naktį, o ryte išsivirti arbatos. Virtume didelį katilą šiupinio, kuriam produktus suneštų kiekvienas, ką turi. 

Jei jau ateina pasaulio galas, tai prieš tai reiktų išgyventi tokį draugystės, muzikos ir taikos įvykį. 

2012 m. kovo 26 d., pirmadienis

Įrašas #79

 Po mažą evoliuciją kasdien. Nors po vieną žingsnį. Kartais visus kelis šimtus kilometrų. Nuo mažos amebos tiesiai į roplį.
---
Skausmas - Pyktis - Pavydas - Džiaugsmas
---
Tikras šuolis į tolį atsidūrus pačioj absurdiškiausioj gyvenimo situacijoj. 
Galvoj nušvitimas. Eureka! 
And all of the evil inside of me gone wild.

2012 m. kovo 23 d., penktadienis

Įrašas #78

Sujaukti jaukiai juodi patalai ir ant žemės pažerti daiktai. Chaosas mažose smegenų ląstelėse ir kažkur už krūtinės ląstos..
 
Tą vėjuotą vakarą tu daužei sienas ir kaip vaikas už nugaros slėpei kruvinus pirštus.
Tą paskutinį vakarą kambary buvo kaip niekad nuoširdu. Vandenijo akys, o rankos pynėsi į gniutulą aplink mus ir po kaklu.

Tą naktį miegojom taip, kaip ir pirmąkart. Kaip ir pirmąkart naktį skaičavom liepsneles kapuose, kaip ir pirmą naktį nerūpėjo niekas aplinkui, kaip ir pirmą naktį buvom vienas juodas keistuolių taškas patvory..

Šito scenarijaus coda turėjo būti kita.
Neišgyventa iki paskutinio atodūsio tema aidi vėl, vėl ir vėl.
Neprikalbėtam kambary.